Share this content on Facebook!
03 Oct 2016
Tenga
Tenga หมายความว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตอบแทนการมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัย พร้อมกับเป็นหนทางใหม่เกี่ยวกับผู้ที่ไม่ปรารถนามีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ที่มาจากเซ็กซ์ ที่ออกแบบมาให้ล้างชำระล้างได้ ใช้ได้เป็นร้อยเป็นพันครั้ง เป็นสินค้าส่วนบุคคล ใช้คนเดียว...